Четвер, 24.06.2021, 09:29
Вітаю Вас Гість | RSS
Головна | Публікації | Реєстрація | Вхід
Меню сайту
Форма входу
Категорії розділу
А [21]
Б [24]
В [15]
Г [10]
Д [25]
Е [12]
Є [0]
Ж [0]
З [15]
І [28]
К [49]
Л [12]
М [13]
Н [9]
О [26]
П [56]
Р [18]
С [36]
Т [12]
У [2]
Ф [32]
Х [5]
Ц [3]
Ч [7]
Ш [0]
Щ [0]
Ю [0]
Я [9]
Фінансовий словник
Плата за марки акцизного збору
Плата за марки акцизного збору — це плата, яку вносять імпортери та вітчизняні виробники для покриття витрат держави на виробництво, зберігання та реалізацію марок акцизного збору.

Кушнір І.В. Фінанси

Пошук
Статистика
Кафедра фінансів
Головна » Статті » Фінансовий словник » А

У категорії матеріалів: 21
Показано матеріалів: 1-10
Сторінки: 1 2 3 »

Сортувати по: Даті · Назві · Коментарям · Переглядам
Аваль — вексельне гарантування, за яким аваліст (особа, що його здійснює) бере на себе відповідальність перед кредитором за виконання зобов'язань векселедавцем щодо оплати цього векселя.

Кушнір І.В. Фінанси

А | Просмотров: 1031 | Добавил: fin | Дата: 03.10.2009 | Комментарии (0)

1) у банківській і комерційній практиці офіційне повідомлення про виконання розрахункової операції (рахункові записи, наданні чека), його оплату або відмову в оплаті, відкриття акредитиву та ін.;

2) лист, що повідомляє одержувача про надсилання векселя, товару, переказ грошових коштів від одного контрагента до іншого.

За допомогою авізо банки повідомляють своїх клієнтів про дебетові і кредитові записи по рахунках, про залишок коштів на рахунку, про виплату перекладів, надання чеку, відкриття акредитиву. На спеціальних бланках вказуються його номер, дата, характер здійснюваної операції, сума і номер рахунку, найменування відправника, адресата та ін. дані. Як А. можуть слугувати і копії платіжних доручень, меморіальних ордерів, і інші розрахункові і бухгалтерські документи. А. діляться на поштові та телеграфні. Порядок їхнього надсилання обумовлюється кореспондентськими угодами або договором із клієнтурою. Для скорочення витрат праці застосовуються звідні А., що відображають декілька розрахункових операцій. При здійсненні міжнародних банківських розрахункових операцій застосовується дебет-авізо - доручення зовнішньоторговельній організації за встановленою формою.

А | Просмотров: 2031 | Добавил: fin | Дата: 03.10.2009 | Комментарии (0)

Агент страховий — фізична або юридична особа, що діє від імені та за дорученням страховика відповідно до наданих їй повноважень. Агент страховий виконує частину страхової діяльності страховика, зокрема:
укладає договори майнового та особистого страхування,
одержує страхові платежі,
виконує роботи, пов’язані з виплатами страхових сум і страхового відшкодування.
Агент страховий є представником страховика і діє на підставі договору з ним і в його інтересах за комісійну винагороду.

Кушнір І.В. Фінанси

А | Просмотров: 1143 | Добавил: fin | Дата: 14.12.2009 | Комментарии (0)

Комерційне посередництво (агентська діяльність) є підприємницькою діяльністю, що полягає в наданні комерційним агентом послуг суб'єктам господарювання при здійсненні ними господарської діяльності шляхом посередництва від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок суб'єкта, якого він представляє.
ст. 295 Господарського кодексу України
А | Просмотров: 1083 | Добавил: fin | Дата: 23.03.2009 | Комментарии (0)

Акредитив - договір, що містить зобов'язання банку-емітента, за яким цей банк за дорученням клієнта (заявника акредитива) або від свого імені проти документів, які відповідають умовам акредитива, зобов'язаний виконати платіж на користь бенефіціара або доручає іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж.
п. 1.4 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті

Акредитив — доручення банку про виплату певної суми коштів фізичній або юридичній особі при виконанні зазначених в акредитивному листі умов.

Кушнір І.В. Фінанси

А | Просмотров: 1169 | Добавил: fin | Дата: 23.03.2009 | Комментарии (0)

Активи - ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому.
П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" вiд 31.03.1999 № 87
П(С)БО 2 "Баланс" вiд 31.03.1999 № 87


Активи підприємства
економічні ресурси підприємства у формі сукупних майнових цінностей, що використовуються в господарській діяльності і належать підприємству на правах власності чи у формі претензії (вимог) за зобов’язаннями інших осіб. А. п. є кошти, цінні папери, товарно-матеріальні цінності, основні засоби (фонди), фінансові інвестиції, боргові вимоги та будь-яка інша його власність. Кожен з видів А. п. має грошову оцінку. Використання А. п., як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому.
Активи грошові
сума коштів, які перебувають у розпорядженні підприємства на певну дату і є його активами у формі готових засобів оплати (тобто у формі абсолютної ліквідності). До А. г. належать: кошти в касі підприємства, кошти на розрахунковому та валютному рахунках, короткотермінові фінансові вкладення, інші грошові активи. А. г. забезпечують постійну платоспроможність підприємства.
Активи ліквідні
кошти, цінні папери, матеріальні цінності, інші активи, які можуть бути швидко реалізовані і використані для сплати боргових зобов’язань. До А. л. підприємства належать грошові активи в різних формах (готівка, кошти на рахунках у банках тощо), короткотермінові фінансові вкладення, дебіторська заборгованість (крім безнадійної), запаси готової продукції, призначеної для реалізації.
Активи матеріальні
основні фонди й оборотні активи будь-якого виду, відмінного від коштів, цінних паперів, деривативів та нематеріальних активів. До А. м. підприємств належать активи, які мають матеріальну форму: основі засоби, незавершені капітальні вкладення, обладнання, призначене до монтажу, виробничі запаси сировини і матеріалів, запаси малоцінних і швидкозношуваних предметів, обсяги незавершеного виробництва, запаси готової продукції, призначеної до реалізації, інші види А. м.
Активи неліквідні
група активів підприємства, які можуть бути реалізовані без втрат своєї поточної (балансової) вартості лише протягом тривалого часу. До цієї групи активів належать: основні засоби, незавершені капітальні вкладення, обладнання, призначене для монтажу, нематеріальні активи, довготермінові фінансові вкладення, безнадійна дебіторська заборгованість, витрати майбутніх періодів.
Активи нематеріальні
група активів підприємства, які не мають матеріально-речової форми, зокрема: придбані підприємством за плату права на користування землею, водою, корисними копалинами та іншими природними ресурсами, будівлями спорудами, обладнанням, авторські права, права на товарні знаки і торгові марки, інші майнові права, брокерські місця (права торгівлі на біржі), програмне забезпечення, організаційні витрати, репутація підприємства (гудвіл), висока кваліфікація кадрів, фінансова стабільність та деякі інші активи.
Активи оборотні (поточні)
сукупність майнових цінностей підприємства, які обслуговують поточний господарський процес і повністю споживаються впродовж одного операційного (виробничо-комерційного) циклу. До А. о. (п.) належать: виробничі запаси сировини й матеріалів, запаси малоцінних і швидкозношуваних предметів, обсяги незавершеного виробництва, запаси готової продукції, призначені до реалізації, дебіторська заборгованість, грошові активи в усіх формах, короткотермінові фінансові вкладення, витрати майбутніх періодів.
Активи операційні
активи підприємства, що безпосередньо беруть участь у його виробничій діяльності та формуванні доходу від цієї діяльності. Для визначення обсягу А. О. загальну суму активів зменшують на суму довготермінових фінансових вкладень, незавершеного капітального будівництва, невстановленого та виведеного з експлуатації обладнання, дебіторської заборгованості за позиками, наданими працівникам, та інших аналогічних активів.
Активи паперові
фінансові активи, зокрема акції, облігації, інші цінні папери.
Активи процентні
активи, що приносять процентний дохід (цінні папери, депозити).
Активи фінансові
активи підприємства у формі наявних коштів та різного роду фінансових інструментів. До цієї групи активів належать: грошові активи в національній та іноземній валютах, дебіторська заборгованість, коротко- та довготермінові вкладення підприємства.
А | Просмотров: 2324 | Добавил: fin | Дата: 08.05.2009 | Комментарии (0)

Акцепт - згода на оплату або гарантування оплати документів.
п. 1.4 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті
А | Просмотров: 1019 | Добавил: fin | Дата: 23.03.2009 | Комментарии (0)

Акцизи — непрямі податки на товари і послуги, включені до ціни і сплачувані за рахунок покупців. Збирачами акцизів є підприємства, що виробляють чи імпортують підакцизні товари або надають послуги, на які нараховуються акцизи. Платниками акцизів є споживачі. До акцизів належать акцизний збір і податок на додану вартість (податок з обороту).

Кушнір І.В. Фінанси


Акциз специфічний
непрямий податок, що встановлюється за окремими ставками для певних видів товарів.
Акциз універсальний
непрямий податок, що встановлюється як надлишок до загального обороту реалізації товарів (робіт, послуг) за єдиною чи кількома ставками. Може бути у формі податку з продажу (купівлі), податку з обороту чи податку на додану вартість.
А | Просмотров: 1425 | Добавил: fin | Дата: 03.10.2009 | Комментарии (0)

Акціонерне товариство - господарське товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю товариства, в межах вартості належних їм акцій.
ст. 80 Господарського кодексу України

Акціонерне товариство — товариство, котре є юридичною особою, капітал якого складається з внесків пайовиків — акціонерів і засновників. Форма організації виробництва на основі залучення грошових засобів шляхом продажу акцій. Існують закриті й відкриті акціонерні товариства.

Кушнір І.В. Фінанси

А | Просмотров: 1727 | Добавил: fin | Дата: 21.03.2009 | Комментарии (0)

Акціонерне товариство відкритого типу — капітал акціонерного товариства формується за рахунок відкритого продажу акцій.

Кушнір І.В. Фінанси

А | Просмотров: 1558 | Добавил: fin | Дата: 03.10.2009 | Комментарии (0)

1-10 11-20 21-21

Створити безкоштовний сайт на uCozCopyright І.В.Кушнір © 2008-2021