Субота, 04.04.2020, 00:22
Вітаю Вас Гість | RSS
Головна | Публікації | Реєстрація | Вхід
Меню сайту
Форма входу
Категорії розділу
А [21]
Б [24]
В [15]
Г [10]
Д [25]
Е [12]
Є [0]
Ж [0]
З [15]
І [28]
К [49]
Л [12]
М [13]
Н [9]
О [26]
П [56]
Р [18]
С [36]
Т [12]
У [2]
Ф [32]
Х [5]
Ц [3]
Ч [7]
Ш [0]
Щ [0]
Ю [0]
Я [9]
Фінансовий словник
Простий вексель
Простий вексель — безумовне грошове зобов'язання установленої законом форми, що видається банком (векселедавцем) фізичній або юридичній особі (векселеутримувачеві), надаючи право останньому вимагати з боржника сплати після зазначеного терміну певної суми грошей, вказаної у векселі.

Кушнір І.В. Фінанси

Пошук
Статистика
Кафедра фінансів
Головна » Статті » Фінансовий словник » А

У категорії матеріалів: 21
Показано матеріалів: 11-20
Сторінки: « 1 2 3 »

Сортувати по: Даті · Назві · Коментарям · Переглядам
Акціонерне товариство відкритого типу — акції розповсюджуються лише серед засновників акціонерного товариства і не можуть бути продані стороннім особам без згоди інших акціонерів.

Кушнір І.В. Фінанси

А | Просмотров: 989 | Добавил: fin | Дата: 03.10.2009 | Комментарии (0)

Акціонерний капітал — основний капітал акціонерного товариства, розмір якого визначається його статутом. Формується за рахунок запозичених коштів та емісії (випуску) акцій.

Кушнір І.В. Фінанси

А | Просмотров: 1030 | Добавил: fin | Дата: 03.10.2009 | Комментарии (0)

Акція - іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством.
ст. 6 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок "

Акція — цінний папір без визначеного часу обігу, що засвідчує участь його власника у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає власникові право на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна в разі ліквідації акціонерного товариства. Акції можуть бути іменними чи на пред’явника, привілейованими чи простими.


Акція іменна
акція, що містить ім’я її власника. Тільки та особа, ім’я котрої вказано в А. і., вважається акціонером товариства і користується правами акціонера.
Акція на пред’явника
акція, в якій відсутні будь-які вказівки на ім’я власника.
Акція привілейована
акція, що дає власникові переважне право на одержання дивідендів, а також на пріоритетну участь у розподілі майна акціонерного товариства в разі його ліквідації. Власник А. п. не має права брати участі в управлінні акціонерним товариством, якщо інше не передбачено його статутом. А. п. випускається із фіксованим (у процентах до її номінальної вартості) щорічно виплачуваним дивідендом. Виплата дивідендів здійснюється за такими акціями в розмірі, зазначеному в А. п., незалежно від величини прибутку акціонерного товариства. Якщо прибуток є недостатнім, виплату дивідендів здійснюють з резервного фонду.
Акція привілейована кумулятивна
акція, що дає право її власникові отримати в майбутньому проценти, нагромаджені за ті роки, коли компанія не могла їх виплатити через фінансові проблеми.
Акція проста
акція, яка дає право голосу, однак не гарантує отримання дивідендів. Розмір дивідендів залежить від обсягів отриманого прибутку.

Кушнір І.В. Фінанси

А | Просмотров: 1890 | Добавил: fin | Дата: 26.05.2009 | Комментарии (0)

Амортизаційний фонд — грошові ресурси, що формуються за рахунок амортизаційних відрахувань і призначені для відтворення основних фондів. Величину амортизаційного фонду обчислюють множенням балансової вартості основних фондів на норму амортизації.

Кушнір І.В. Фінанси

А | Просмотров: 982 | Добавил: fin | Дата: 03.10.2009 | Комментарии (0)

Під терміном "амортизація" основних фондів і нематеріальних активів слід розуміти поступове віднесення витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення, на зменшення скоригованого прибутку платника податку у межах норм амортизаційних відрахувань.
ст.8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"

Амортизація — систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації).
П(С)БО 7 "Основні засоби"

Амортизація — поступове перенесення вартості основних фондів на продукцію або послуги, що виробляються з їхньою допомогою; цільове накопичення коштів та їхнє подальше використання для відновлення зношених основних фондів.

Кушнір І.В. Фінанси

А | Просмотров: 1505 | Добавил: fin | Дата: 08.05.2009 | Комментарии (0)

Амортизована собівартість фінансової інвестиції - собівартість фінансової інвестиції з урахуванням часткового її списання внаслідок зменшення корисності, яка збільшена (зменшена) на суму накопиченої амортизації дисконту (премії).
П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції "
А | Просмотров: 1098 | Добавил: fin | Дата: 09.05.2009 | Комментарии (0)

Андеррайтинг - купівля на первинному ринку цінних паперів з наступним їх перепродажем інвесторам; укладання договору про гарантування повного або часткового продажу цінних паперів емітента інвесторам, про повний чи частковий їх викуп за фіксованою ціною з наступним перепродажем або про накладання на покупця обов'язку робити все можливе, щоб продати якомога більше цінних паперів, не беручи зобов'язання придбати будь-які цінні папери, що не були продані.
ст. 2 Закону України "Про банки і банківську діяльність"

Андеррайтинг - розміщення (підписка, продаж) цінних паперів торговцем цінними паперами за дорученням, від імені та за рахунок емітента.
ст. 16 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок "

А | Просмотров: 833 | Добавил: fin | Дата: 21.03.2009 | Комментарии (0)

Антирозбавляюча потенційна проста акція - фінансовий інструмент або інша угода, конвертація яких у прості акції приведе до збільшення чистого прибутку (зменшення чистого збитку) на одну просту акцію від звичайної діяльності в майбутньому.
П(С)БО 24 "Прибуток на акцію"
А | Просмотров: 972 | Добавил: fin | Дата: 09.05.2009 | Комментарии (0)

Асоціація - договірне об'єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності підприємств, що об'єдналися, шляхом централізації однієї або кількох виробничих та управлінських функцій, розвитку спеціалізації і кооперації виробництва, організації спільних виробництв на основі об'єднання учасниками фінансових та матеріальних ресурсів для задоволення переважно господарських потреб учасників асоціації. У статуті асоціації повинно бути зазначено, що вона є господарською асоціацією. Асоціація не має права втручатися у господарську діяльність підприємств - учасників асоціації. За рішенням учасників асоціація може бути уповноважена представляти їх інтереси у відносинах з органами влади, іншими підприємствами та організаціями.
ст. 120 Господарського кодексу України
А | Просмотров: 1222 | Добавил: fin | Дата: 21.03.2009 | Комментарии (0)

Аудит - це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності законодавству та встановленим нормативам.
ст. 363 Господарського кодексу України
А | Просмотров: 1670 | Добавил: fin | Дата: 23.03.2009 | Комментарии (0)

1-10 11-20 21-21

Створити безкоштовний сайт на uCozCopyright І.В.Кушнір © 2008-2020