Четвер, 24.09.2020, 00:58
Вітаю Вас Гість | RSS
Головна | Навчальні матеріали | Реєстрація | Вхід
Меню сайту
Форма входу
Категорії розділу
Міжнародні фінанси [2]
Фінансовий аналіз [1]
Фінансовий словник
Підприємство комунальне
Підприємство комунальне - підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади.
ст. 63 Господарського кодексу України
Пошук
Статистика
Кафедра фінансів
Головна » Файли » Фінанси+

У розділі матеріалів: 3
Показано матеріалів: 1-3

Відмова суспільства від системи планової економіки і перехід до ринкової докорінно змінили умови функціонування підприємств. Вони стали реально управляти своєю господарською діяльністю за повної самостійності, одночасно забезпечуючи виживання та стабільність. Засадою виживання та основою стабільного стану є фінансова стійкість. Вона відображає такий стан фінансових ресурсів, при якому підприємство, вільно маневруючи грошовими коштами, спроможне шляхом ефективного їх використання забезпечити безперебійний процес виробництва і реалізації продукції, а також витрати на його розвиток.
Це потребує вибору такої моделі управління, яка б відповідала меті підвищення ефективності діяльності й водночас давала б змогу зберегти його стабільність та фінансову незалежність в умовах конкуренції. Основою такої управлінської моделі є систематичне здійснення якісного аналізу, завдяки якому можна приймати відповідні рішення. Якість рішень, що приймаються, залежить від якості їх аналітичного обґрунтування, інформаційною основою для якого є фінансова звітність.
Перехід до ринкової економіки обумовив реформування бухгалтерського обліку в Україні з виділенням фінансового та управлінського, введення нового плану рахунків та формування фінансової звітності відповідно до вимог національних та міжнародних стандартів. Це, у свою чергу, викликало необхідність здійснення фінансового аналізу за методичними підходами, властивими ринковій економіці.
На основі фінансового аналізу оцінюють ступінь фінансової стійкості підприємства, ділову активність, ефективність підприємницької діяльності, як підприємства, так і його партнерів.
Усі, хто залучений до ділового життя підприємства, мають використовувати методи, прийоми, моделі фінансового аналізу для прийняття рішень, спрямованих на реалізацію своїх інтересів. Власникам уміння застосовувати аналітичні інструменти необхідне для збільшення рентабельності капіталу, своєчасної реалізації заходів щодо управління фінансовою стійкістю, визначення резервів рентабельності, поліпшення платоспроможності та ліквідності; кредиторам та інвесторам — для ліквідації ризиків за позиками і вкладами, вибору оптимальних інвестиційних проектів.
Отже, становлення ринкових відносин потребує від фахівців певних знань з методики та методології фінансового аналізу з урахуванням особливостей вітчизняної економіки, світового досвіду, що обумовлює необхідність підготовки відповідних навчальних посібників.
В останні роки з’явилось багато публікацій з фінансового аналізу. Вітчизняні фахівці активно вивчають зарубіжний досвід фінансового аналізу і управління підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності, банками, страховими компаніями. Разом з тим наявність значної кількості видань з фінансового аналізу не зменшують потреби в літературі, де була б послідовно викладена комплексна, цілісна система процедур фінансового аналізу з урахуванням особливостей підготовки фахівців різного напряму.
Метою курсу «Фінансовий аналіз» є опанування його теоретичних основ та набуття практичних навичок аналітичної роботи. Вивчаючи предмет, слід прагнути глибоко зрозуміти суть економічних явищ і процесів, їхні взаємозв’язки і взаємозалежності, вміти їх систематизувати і моделювати, визначати уплив чинників, оцінювати результати діяльності, виявляти резерви підвищення ефективності діяльності підприємства та розробляти заходи щодо їх реалізації.
Дисципліна «Фінансовий аналіз» перебуває у тісному взаємозв’язку і взаємодії з іншими дисциплінами, такими як економічний аналіз господарської діяльності, економічна статистика, інвестиційний і фінансовий менеджмент, фінанси підприємств, фінансові ризики тощо.
Навчальний посібник відповідає програмі курсу «Фінансовий аналіз». У ньому висвітлено найважливіші проблеми сучасного фінансового аналізу, узагальнено й систематизовано методику фінансового аналізу, викладено методичні основи проведення фінансового аналізу за такою послідовністю: значення та методичні основи фінансового аналізу; інформаційне забезпечення фінансового аналізу підприємства; фінансова звітність як інформаційна база фінансового аналізу; аналіз майна та капіталу підприємства; аналіз ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості; аналіз фінансових результатів; аналіз інвестиційної привабливості; комплексна оцінка фінансового стану підприємства.
Фінансовий аналіз | підручник| Переглядів: 6035 | Завантажень: 1612 | Дата: 02.11.2009 | Коментарі (1)

Складність сучасного світу, де діють різні національні валюти та правила регулювання зовнішньої торгівлі, різні валютні й політичні системи, потребує знань суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності не тільки національних фінансів, а й таких питань, як визначення вартості іноземної валюти, складання балансу платежів, що показує виплати за кордон та надходження коштів у країну, змін, які відбуваються на міжнародних фінансових ринках (ринки євровалюти, ринок євроакцій, ринок єврооблігацій та ін.). Ось чому міжнародні фінанси посідають особливе місце у системі сучасного міжнародного бізнесу, а «Міжнародні фінанси» — одна з важливих дисциплін підготовки фахівців економічних спеціальностей вищими навчальними закладами України.
Метою дисципліни є формування знань про міжнародні фінанси, механізми та інструменти прийняття рішень на світових фінансових ринках на мікро- та макроекономічному рівнях.
Завдання дисципліни спрямовані на формування у студентів знань щодо:
  • сутності елементів системи міжнародних фінансів;
  • особливостей і тенденцій світового фінансового ринку та основних його сегментів;
  • сучасних фінансових інструментів і розрахунків;
  • розвитку світової валютної системи;
  • особливостей складання платіжного балансу;
  • сучасних форм фінансових рішень на рівні материнської компанії ТНК для фінансування зарубіжних підрозділів;
  • особливостей міжнародної банківської справи.

Процес опанування міжнародних фінансів спирається на знання економічної теорії, фінансів, зовнішньоекономічних відносин, економетрії. Одночасно міжнародні фінанси є основою для вивчення спеціальних дисциплін конкретних магістерських програм, насамперед з питань міжнародного фінансового ринку, фінансового інжинірингу та міжнародних біржових технологій.
Мета пропонованого навчального посібника полягає в комплексній оцінці міжнародних фінансових процесів. Автори намагаються не тільки окреслити загальні тенденції міжнародних фінансових ринків, а й деталізувати основні фінансові операції з погляду техніки їх проведення та забезпечення фінансовим інструментарієм. Тому більшість тем підручника становлять практичний інтерес для працівників банківської сфери та приватних підприємців, допомагають їм зрозуміти складні процеси світових фінансових ринків.
Перша тема посібника присвячена аналізу системи міжнародних фінансів, глобалізації фінансів та інноваційним процесам, які відбуваються на міжнародних фінансових ринках. У другій темі розкрито еволюційні процеси світової валютної системи. Особлива увага приділяється проблемам та функціонуванню Європейської валютної системи. У третій—сьомій темах аналізуються світовий фінансовий ринок та основні його сегменти, виявляються сучасні тенденції їх розвитку. Досліджуються інструменти міжнародних фінансових ринків. У восьмій темі розкриваються специфічні риси діяльності міжнародних банків, як основного суб’єкта міжнародних фінансів. Дев’ята тема присвячена транснаціональним корпораціям, у десятій особливу увагу приділено проблемам міжнародних розрахунків та платіжного балансу. Одинадцята тема висвітлює світовий досвід координації зусиль світової спільноти щодо регулювання міжнародних валютно-фінансових відносин. У дванадцятій темі розкриваються проблеми світової кризи заборгованості та аналізуються її етапи і шляхи реструктуризації боргу. В останній, тринадцятій, темі досліджується економічний потенціал України для інтегрування у світовий фінансовий простір.
У навчальному посібнику багато схем, рисунків, таблиць статистичного матеріалу. Насичене і водночас лаконічне висвітлення інформації, виокремлення в кінці кожної теми базової літератури, контрольних та проблемних питань орієнтують студентів на інтенсивну самостійну роботу.
Міжнародні фінанси | підручник| Переглядів: 5224 | Завантажень: 1502 | Дата: 02.11.2009 | Коментарі (0)

Метою курсу є формування знань у галузі міжнародних фінансів, механізмів та інструментарію прийняття рішень у валютній, кредитній та інвестиційній сферах на мікро- та макроекономічному рівнях.
Основні завдання дисципліни спрямовані на:
вивчення сутності та елементів системи міжнародних фінансів;
характеристику світового фінансового ринку та його сегментів;
використання основних фінансових інструментів;
дослідження особливостей фінансів транснаціональних корпорацій;
визначення ролі України у світовій фінансовій сфері;
окреслення проблеми заборгованості в системі міжнародних фінансів.
Предмет курсу — міжнародні фінансові потоки, їхній взаємозв’язок та регулювання.
Міжнародні фінанси | підручник| Переглядів: 3170 | Завантажень: 911 | Дата: 02.10.2009 | Коментарі (3)

Створити безкоштовний сайт на uCozCopyright І.В.Кушнір © 2008-2020